Czwartki Okulistyczne

Rejestracja

Dane osobowe
Adres korespondencyjny
Dane do logowania
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków, przynajmniej jedną literę oraz jedną cyfrę

Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani Doktor o projekcie?
Zgoda na przetwarzanie danych dla partnera projektu
Zgoda na komunikację marketingową dla partnera projektu
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Pfizer Polska Sp. z o.o. oraz innych podmiotów z Grupy Pfizer, którym na podstawie powyższej zgody zostaną udostępnione moje dane osobowe, informacji o produktach oferowanych przez podmioty należące do Grupy Pfizer, w tym informacji handlowych oraz ankiet badania satysfakcji, przekazywanych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z wybraną poniżej formą kontaktu:
e-mail na adres
SMS/MMS na numer
na numer
Klauzula informacyjna
Na podstawie udzielonych powyżej zgód Pfizer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17 B, jako administrator danych, będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w celu promocji i reklamy produktów oferowanych przez podmioty należące do Grupy Pfizer, badania rynku oraz dostarczania materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Za Pani/Pana zgodą dane mogą zostać udostępnione w powyższych celach innym podmiotom z Grupy Pfizer, których aktualna lista jest dostępna na stronie pfizer.com.pl Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Proszę o kontakt przedstawiciela firmy Senju poprzez:
e-mail na adres
SMS/MMS na numer
na numer